Indberet priser

Sådan indberetter du
  1. Indtast postnummer, by eller vejnavn for at finde den tankstation, som du vil indberette priser for
  2. Vælg tankstationen – herefter vil der under indtastningsfeltet komme en boks, hvor du kan indtaste priser for de forskellige oktantyper
  3. Indtast dernæst priser og klik på knappen Indsend
  4. Husk at indberette prisen med to decimaler

Indtast postnummer, by eller vej: